کلاسهای عکاسی

کلاسهای مبانی عکاسی انجمن سینمای جوان لاهیجان پس از تعطیلات نوروز آغاز میشود.