تقدیر و تشکر از همراهی شما

از تمامی دوستان و عزیزانی که در مراسم دیانا همسر  مهربانم هم یاری ، کمک ، و همدردی 

کردند ، کمال تشکر را دارم . و از خداوند آرزوی سلامتی و به روزی  برایشان دارم.